Tävlingsvillkor

Varje deltagare tävlar på egen risk och måste känna till och följa reglerna för Amfibiemannen Swimrun. Genom att anmäla sig till och delta i Amfibiemannen Swimrun accepterar du att följa reglerna för loppet:

 1. Tävlande ansvarar för deras lags säkerhet.
 2. Alla deltagande lag måste bära sin egen utrustning från början till slut.
 3. Om skyddsglasögon, fenor eller paddlar bryts kan dessa ersättas under loppet (men detta måste rapporteras av laget i målstrecket). Om ett lag inte slutar med all utrustning som de startade med kommer de automatiskt att diskvalificeras. Alla lag måste acceptera att presentera sin utrustning på mållinjen.
 4. En utrustningskontroll görs/kan utföras före, under och efter loppet.
 5. Deltagare får inte få hjälp från icke-konkurrenter under loppet.
 6. Varje lag måste följa den markerade vägen från början till slut och skicka alla “checkpoints”.
 7. Flythjälpmedel som överstiger 100 cm x 60 cm är inte tillåtna i tävlingen.
 8. Lag måste vara tillsammans under hela tävlingen. Lagmedlemmar får under inga omständigheter bli separerade med mer än 10 meter, varken på land eller i vattnet. Om detta händer kommer laget att diskvalificeras.
 9. Team måste passera varje kontrollpunkt tillsammans.
 10. Lag som bryter mot reglerna är skyldiga att meddela närmaste tävlingsfunktionär så snart som möjligt.
 11. Race väst som mottas vid registrering och ska bäras utanför våtdräkterna under hela loppets längd.
 12. En våtdräkt krävs. Det är tillåtet att ha en 2-del och helst ha korta armar och ben. Våtdräkten måste kunna klara temperaturer från 12 grader Celsius.
 13. Deltagarna får inte dyka med huvudet först ner i vattnet – denna åtgärd kommer att utsättas för omedelbar diskvalifikation.
 14. Om en lag skräpar ner längs banan kommer de att diskvalificeras.
 15. Alla deltagare måste visa respekt för andra deltagare, tävlingsledare, åskådare och till alla invånare och besökare runt och omkring banan.
 16. Varje deltagare är skyldig att, så gott som möjligt, hjälpa andra konkurrenter som blir skadade, sjuka eller har brådskande behov av hjälp.
 17. Om en lagmedlem är skadad, blir sjuk eller kan inte längre tävla av någon anledning, måste deras medtävlande hjälpa till och omgående bryta tävlingen.
 18. Tiden beräknas från startpistolen tills båda lagmedlemmarna har passerat målstrecket.
 19. Swimrunners kan träna på banan före tävlingen, men var vänlig att visa hänsyn till boende, djur och natur.

partners