Tävlingsbanan

Den nya banan har start och mål vid Arholma norra brygga, Dansbana och Lanthandel. Bansträckningen är under utveckling och kommer att spikas under våren 2019. Banan kommer att omfatta drygt 21 km löpning och 5 km simning. Tanken med banan är att de tävlande ska ta del vår unika ytterskärgård Norr om Stockholm, utan att störa naturen och djurliv. Vi tar oss fram genom obanad terräng i skogar, längs små stigar, på Arholmas grusvägar, över skär och klippor, genom berg, över fjärdar och över öppet hav.

partners